GHG-Clan-Infoseite
Raid (Nessus - Weltenverschlinger) - Druckversion

+- GHG-Clan-Infoseite (https://www.ghg-clan.de)
+-- Forum: Spiele (https://www.ghg-clan.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Destiny 2 (https://www.ghg-clan.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Raid (Nessus - Weltenverschlinger) (/showthread.php?tid=53)



Raid (Nessus - Weltenverschlinger) - Raven - 28.09.2019

Phase !:


versteckte Kiste:


Phase 2:


Phase 3 (Endboss):